Overdruksystemen

Sinds oktober 2014 ben ik gecertificeerd keurmeester, en keur ook filteroverdruksystemen. Aangezien er steeds beter gecontroleerd word op een goed filteroverdruksysteem is het aan te raden deze jaarlijks te keuren.

Een filteroverdruksysteem is een arbeidsmiddel wat ingezet wordt op een voertuig welke zich begeeft in verontreinigde omgevingen. Het systeem voert ademlucht aan in de hermetisch gesloten cabine. Het filteroverdruksysteem is een behuizing die een ventilator en een aantal filters bevat. Afhankelijk van de te filteren stoffen zijn dit stoffilters of een stoffilter in combinatie met een actief koolfilter, deze combifilters zijn in diverse varianten leverbaar. Een controlesysteem stuurt de ventilator aan en controleert de cabinedruk en eventueel de luchtkwaliteit en de levensduur van de filters. Overmatige lucht stroomt uit de cabine weg via de naden en voegen.

 filtration_system

De kwaliteit van de keuringen is gegarandeerd aangezien TÜV Nederland periodiek controleert of gecertificeerde bedrijven nog voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard. Naast deze periodieke audits van de keurbedrijven, controleert de TÜV ook steekproefsgewijs de uitgevoerde keuringen.

t-spec

 LET OP! WORD U MACHINE VAAK GEBRUIKT OP EEN VERONTREINIGDE OMGEVING, LAAT UW OVERDRUKSYSTEEM DAN JAARLIJKS KEUREN!

 VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN !